Έργα

Στεγανοποίηση ταράτσας με επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης

Στεγανοποίηση
Πραγματοποιήθηκε αποξήλωση παλαιάς μόνωσης, επισκευή στηθαίων και επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών 6kg/m αφού προηγήθηκε τοποθέτηση εξαεριστικής στρώσης. Περιοχή : Ν Ηράκλειο
Περισσότερα
0 1

Εφαρμογή θερμοπρόσοψης οικίας

Θερμομόνωση
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμοπρόσοψης σε κατασκευή διώροφης προκατασκευασμένης οικίας, σε συνεργασία με την εταιρία Κοφινάς.

Περιοχή : Άνω Λιόσια
Περισσότερα
0 1

Στεγανοποίηση ταράτσας με διπλή ασφαλτική μεμβράνη

Στεγανοποίηση
Πραγματοποιήθηκε η αποξήλωση της παλαιάς στεγανωτικής στρώσης. Εφαρμόστηκε υδροβολή υψηλής πίεσης και εν συνεχεία η στεγανοποίηση επιφανείας με διπλή ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη.

Περιοχή: Αγία Παρασκευή.
Περισσότερα
0 3

Εκτέλεση εργασιών διαφανούς στεγανοποιητικού εμποτισμού σε μπαλκόνι διαμερίσματος

Μόνωση
Έπειτα από υγρασιομέτρηση βάθους τόσο στο υπόστρωμα της επιφανείας όσο και στα κάθετα τοιχία βρέθηκαν υψηλά ποσοστά υγρασίας. Πραγματοποιήθηκε διαφανής στεγανοποιητικός εμποτισμός με υλικά νανοτεχνολογίας.

Περισσότερα
0 3

Προεργασίες προετοιμασίας για την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης

Στεγανοποίηση
Προεργασίες προετοιμασίας για την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης. Πραγματοποίηση τμηματικής υψηλής στεγάνωσης στην περίμετρο (ανα ζώνη).

Περιοχή: Φιλοθέη
Περισσότερα
0 3

Στεγανοποίηση δώματος με στεγανωτική μεμβράνη και επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακιδίων

Στεγανοποίηση
Εκτέλεση ενεργειών αποξήλωσης παλαιάς στεγανωτικής στρώσης και εφαρμογή νέας ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης με επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακιδίων πάνω σε αυτή.

Ανάδοχος εταιρία: Cerved Property Services, EUROBANK
Περισσότερα
0 3

Ταράτσα σε χρήση με φωτοβολταϊκά πανελ και στεγανοποίηση αυτής με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες

Στεγανοποίηση
Εφαρμογή σε ταράτσα με υπάρχουσα χρήση φωτοβολταϊκών ενεργειών εξομάλυνσης επιφανείας και στη συνέχεια εφαρμογή στεγανωτικού συστήματος με διπλές στεγανωτικές μεμβράνες.

Περιοχή: Κορωπί
Περισσότερα
0 2

Στεγανοποίηση στηθαίων βάση της τεχνικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ

Στεγανοποίηση
Πραγματοποιήθηκαν επισκευές και εργασίες στεγανοποίησης των στηθαίων καθώς και συντήρηση του νέου στεγανωτικού συστήματος μετά την πλήρωση των εργασιών. Όλες οι διαδικασίες εφαρμόστηκαν βάση τα πρότυπα ΕΛΟΤ.

Περισσότερα
0 1
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img