Έργα

Στεγανοποίηση δώματος με στεγανωτική μεμβράνη και επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακιδίων

Στεγανοποίηση
Εκτέλεση ενεργειών αποξήλωσης παλαιάς στεγανωτικής στρώσης και εφαρμογή νέας ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης με επανατοποθέτηση θερμομονωτικών πλακιδίων πάνω σε αυτή. Ανάδοχος εταιρία: Cerved Property Services, EUROBANK ...
Περισσότερα
0 4

Ταράτσα σε χρήση με φωτοβολταϊκά πανελ και στεγανοποίηση αυτής με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες

Στεγανοποίηση
Εφαρμογή σε ταράτσα με υπάρχουσα χρήση φωτοβολταϊκών ενεργειών εξομάλυνσης επιφανείας και στη συνέχεια εφαρμογή στεγανωτικού συστήματος με διπλές στεγανωτικές μεμβράνες. Περιοχή: Κορωπί...
Περισσότερα
0 3

Στεγανοποίηση στηθαίων βάση της τεχνικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ

Στεγανοποίηση
Πραγματοποιήθηκαν επισκευές και εργασίες στεγανοποίησης των στηθαίων καθώς και συντήρηση του νέου στεγανωτικού συστήματος μετά την πλήρωση των εργασιών. Όλες οι διαδικασίες εφαρμόστηκαν βάση...
Περισσότερα
0 2

Αποξήλωση πλακιδίων και στεγανοποίηση επιφάνειας

Μόνωση
Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης πλακιδίων για την εφαρμογή στεγανοποιητικού κονιάματος σε 2 στρώσεις με ακολουθία την επικόλληση νέων πλακιδίων με ελαστική ριτινούχα κόλλα. Περιοχή: Μαρούσι...
Περισσότερα
0 2

Έκχυση αφρομπετόν για τη δημιουργία ρήσεων επιφανείας

Μόνωση
Εκτέλεση απαραίτητων εργασιών ρήξης αφρομπετόν για την δημιουργία ρήσεων επιφανείας σε κτήριο της ναυτικής βάσης της Σύρου. Περιοχή: Σύρος...
Περισσότερα
0 3

Στεγανοποίηση επιφάνειας με εφαρμογή διπλής στρώσης εξαεριστικής στεγανωτικής μεμβράνης

Στεγανοποίηση
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και στεγανοποίησης στηθαίων. Η στεγανοποίηση επιφάνειας εφαρμόστηκε με διπλή στρώση εξαεριστικής στεγανωτικής μεμβράνης....
Περισσότερα
0 4

Στεγανοποίηση δώματος με ελαστικές ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες

Στεγανοποίηση
Εφαρμόστηκε υδροβολή υψηλής πίεσης (350bar) σε δώμα και στηθαία. Πραγματοποιήθηκαν προεργασίες επιφάνειας για εξομάλυνση και προετοιμασία αυτής για την τοποθέτηση της πρώτης εξαεριστικής στρώσης και...
Περισσότερα
0 3

Στεγανοποίηση ταράτσας με ελαστικές ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες

Στεγανοποίηση
Εφαρμόστηκε υδροβολή υψηλής πίεσης και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η εξομάλυνση της επιφάνειας και διαφόρων σαθρών επιχρισμάτων στην περίμετρο των στηθαίων με την δημιουργία νέων. Περιοχή:...
Περισσότερα
0 4
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img