Έργα

Στεγανοποίηση μηχανικής στερέωσης περιμετρικών τοιχίων με ασφαλτικές μεμβράνες

Στεγανοποίηση
Εκτέλεση εργασιών μηχανικής στερέωσης ασφαλτικών μεμβρανών σε κάθετα τοιχία σε νεοανεγειρόμενο κατάστημα LIDL. Περιοχή: Καλλιθέα...
Περισσότερα
0 1

Θερμοπρόσοψη τοιχοποιίας με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

Θερμομόνωση
Εκτέλεση εργασιών εφαρμογής θερμοπρόσοψης τοιχοποιίας με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη. Περιοχή: Μοσχάτο...
Περισσότερα
0 3

Στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες SBS με επικάλυψη λευκής ορυκτής ψηφίδας

Στεγανοποίηση
Εφαρμογή ενεργειών αποξήλωσης παλαιού στεγανωτικού συστήματος, υδροβολή υψηλής πίεσης και εξομάλυνση επιφανείας απαιτητές ενέργειες για την μετέπειτα στεγανοποίηση ταράτσας με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες SBS με...
Περισσότερα
0 2

Στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες SBS της MACON

Στεγανοποίηση
Εκτέλεση ενεργειών εφαρμογής υδροβολής υψηλής πίεσης και στεγανοποίηση δωμάτων 1500m2 με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες SBS της MACON. Περιοχή: Αυλώνας...
Περισσότερα
0 2

Θερμομόνωση ταράτσας με εξηλασμένη πολυστερίνη και δημιουργία ρύσεων με αφρομπέτο

Θερμομόνωση
Εκτέλεση εργασιών για τη θερμομόνωση ταράτσας με εξηλασμένη πολυστερίνη 7cm Dow x energy και δημιουργία ρύσεων με αφρομπέτο. Περιοχή: Κερατέα...
Περισσότερα
0 2

Θερμομόνωση ταράτσας με εξηλασμένη πολυστερίνη

Θερμομόνωση
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την δημιουργία ρύσεων με αφρομπετόν και στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες ενώ στο τέλος τοποθετήθηκαν θερμομονωτικά πλακίδια....
Περισσότερα
0 3

Εφαρμογή θερμοπρόσοψης

Θερμομόνωση
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακιδίων γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης για την επίτευξη της θερμοπρόσοψης. Περιοχή: Τήνος...
Περισσότερα
0 4

Εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης επιφανείας με ανεστραμμένη μέθοδο

Θερμομόνωση
Εκτελέστηκαν εργασίες ανεστραμμένης μεθόδου πάνω από τη στεγανωτική στρώση. Τοποθετήθηκαν θερμομονωτικά πλακίδια και επίστρωση χαλικιού....
Περισσότερα
0 2
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img