Στεγανοποίηση επιφάνειας με εφαρμογή διπλής στρώσης ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης.

Στεγανοποίηση
Πραγματοποιήθηκαν αναγκαίες προεργασίες - Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης - Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσης και καθαρισμός του δώματος, αυτές κρίνονται, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η μόνωση θα εφαρμοσθεί πάνω σε υγιές υπόστρωμα και εν συνεχεία έγινε η τοποθέτηση 1ης διάτρητης εξαεριστικής στρώσης και η τοποθέτηση, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 1501-03, 2ης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης

Περιοχή : Αγία Παρασκευή
0 6

Αφήστε το σχόλιό σας

7
6


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img