Στεγανοποίηση ταράτσας και στηθαίων

Στεγανοποίηση
Πραγματοποιήθηκαν αναγκαίες προεργασίες - Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσης και καθαρισμός του δώματος, αυτές κρίνονται, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η μόνωση θα εφαρμοσθεί πάνω σε υγιές υπόστρωμα και εν συνεχεία έγινε η τοποθέτηση 1ης διάτρητης εξαεριστικής στρώσης και η τοποθέτηση, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 1501-03, 2ης ελαστικής ασφαλτικής μεμβράνης

Στα στηθαία έγινε εφαρμογή σε 2 στρώσεις με υβριδικό στεγανωτικό απαλειφόμενο. Περιοχή : Καλύβια
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img