Κατασκευή γυψοσανίδας εσωτερικά οικίας

Ξηρά Δόμηση
Κατασκευή γυψοσανίδας για τηλεόραση και βιβλιοθήκη
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού
Τοποθέτηση διπλής γυψοσανίδας σε όλη την επιφάνεια
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img