Μονώσεις

Διαφανής στεγανοποιητικός εμποτισμός σε βεράντες - μπαλκόνια

Η εφαρμογή του εμποτισμού με υλικά νανοτεχνολογίας σε ακάλυπτους χώρους ή και μη, με επικάλλυψη από πλακάκια, μάρμαρα κτλ, θεωρείται ως μία λύση για την αποτροπή διείσδυσης υγρασίας, παρουσίαση υδρογέφυρας αλλά και προστασίας του ίδιου του υλικού με αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής του. Είναι μια αξιόπιστη και γρήγορη εφαρμογή στεγανοποίησης δίχως την ανακατασκευή της επιφάνειας με αποξήλωση αν και εφόσον θεωρείται κατάλληλη για τον σκοπό αυτόν.
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img