Μονώσεις

Εξωτερική θερμομόνωση

Η βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς του κελύφους του κτιρίου έχει ως στόχο τη μείωση των απωλειών θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Κατά τους χειμερινούς μήνες, μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα διαφεύγει από το κτίριο ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εμποδίζει τη θερμότητα να εισέλθει στο κτίριο. Μειώνοντας τις απώλειες θερμότητας, μειώνονται και οι ενεργειακές ανάγκες για τον κλιματισμό του κτιρίου (θέρμανση και ψύξη). Με τη σωστή θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου εξασφαλίζουμε :

 • Μείωση των θερμικών απωλειών από το εσωτερικό του κτιρίου προς το περιβάλλον κατά τους χειμερινούς μήνες και την θερμική επιβαρύνση του εσωτερικού τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Αποφυγή της υγροποίησης των υδρατμών στις εσωτερικές επιφάνειες του κελύφους του κτιρίου ή στην οροφή.
 • Μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Μείωση του κόστους αγοράς των μηχανημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς και μειωμένα έξοδα λειτουργίας τους.
 • img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img