Μονώσεις

Στεγανοποίηση κήπου

Τρόπος εφαρμογής:

  1. καθαρισμός επιφάνειας και εξομάλυνση επιφάνειας.
  2. δημιουργία ρύσεων αν χρειάζεται.
  3. στεγανοποίηση επιφάνειας με αντιριζικές ασφαλτικές μεμβράνες ή επάλειψη επιφάνειας με ελαστικές στεγανωτικές ασφαλτικές μεμβράνες .
  4. τοποθέτιση χαλικιού.
  5. τοποθέτηση γεωυφάσματος.
  6. στρώσιμο επιφάνειας με χώμα
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img