Μονώσεις

Στεγανοποίηση υπογείου χώρου

    Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες η διείσδυση υδάτων σε υπόγειους χώρους από τα πλαινά τοιχία, οροφή, επιφάνεια ή και σε συνδιασμός όλων, παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό. Οι αιτίες είναι ποικίλες τόσο από τον φέροντα χώρο όσο και από το εξωτερικό τους περιβάλλον. Η επίλυση επιτυγχάνεται κατόπιν μελέτης και εντοπισμών ευπαθών σημείων με ειδικά όργανα επιμέτρησης υγρασίας και θερμογράφησης χώρου καθώς και με εφαρμογή ειδικών στεγανωτικών κονιαμάτων όπως και διεισδυτικών κρυσταλοποιητικής δράσεως.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img