Μονώσεις

Τι είναι η μούχλα (μαύρα στίγματα);
από τις Συχνές ερωτήσεις
Η μούχλα είναι μικροσκοπικοί μύκητες που υπάρχουν μέσα και έξω από τα σπίτια. Γίνεται ορατή όταν αναπτύσσεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτών των μεγάλων συγκεντρώσεων είναι η ύπαρξη υγρασίας το κατάλληλο περιβάλλον (σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη φωτισμού και αερισμού).

Θερμομόνωση επιφάνειας

Α. Ανεστραμμένη μέθοδος Η θερμομόνωση τοποθετείται πάνω από την στεγάνωση. # Χαλίκι Τρόπος εφαρμογής:

 1. δημιουργία ρύσεων.
 2. επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι.
 3. τοποθέτηση ελαστικής στεγανωτικής ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλόγιστρου.
 4. τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού διογκωμένης ή εξυλασμένης πολυστερίνης.
 5. τοποθέτηση γεωυφάσματος.
 6. στρώσιμο επιφάνειας με χαλίκι ή βότσαλο.

# Πλακάκι Τρόπος εφαρμογής:

 1. επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι.
 2. τοποθέτηση ελαστικής στεγανωτικής ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλόγιστρου.
 3. τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης.
 4. ρίξιμο τσιμεντοκονίας.
 5. τοποθέτηση πλακιδίων.

# Θερμομονωτικό πλακίδιο Τρόπος εφαρμογής:

 1. δημιουργία ρύσεων.
 2. επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι.
 3. τοποθέτηση ελαστικής στεγανωτικής ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλόγιστρου.
 4. τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών

Β. Συμβατική μέθοδος

Η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση. Τρόπος εφαρμογής:

 1. καθαρισμός επιφάνειας και εξομάλυνση επιφάνειας.
 2. επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.
 3. τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού εξηλασμένης πολυστερίνης.
 4. δημιουργία ρήσεων.
 5. επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι.
 6. τοποθέτηση ελαστικής στεγανωτικής ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλόγιστρου.
 7. τοποθέτηση πλακιδίων ή πλακών.
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img