Προσφορές

Η εταιρία μας προβαίνοντας σε ακόμα μία καινοτομία, σας δίνει την δυνατότητα εκτός των αναγραφόμενων προσφορών μας, την δημιουργία σε πραγματικό χρόνο την δική μας προσφορά προς εσάς, έχοντας μια πρώτη εικόνα για το συνολικό κόστος κατά προσέγγιση, του έργου, μέσω του παρακάτω συστήματος.

Είμαστε τόσο σίγουροι για την ποιότητα όχι μόνο των υλικών μας αλλά και του τελικού αποτελέσματος του έργου, όπου σας παροτρύνουμε πριν την τελική σας επιλογή, να απευθυνθείτε σε επιπλέον εταιρίες μονώσεων (ανάλογα τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου) ώστε να αποκτήσετε μια ευρύτερη εικόνα που αφορά το τελικό αποτέλεσμα αυτού (ποιότητα των υλικών, μεθοδολογία εφαρμογής και εκτέλεσης εργασιών, κόστος κα).

Τέλος και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θα χαρούμε να σας επισκεφτούμε στον χώρο σας δίχως καμία επιβάρυνση πραγματοποιώντας αναλυτική αυτοψία του χώρου με μετρήσεις απο εργαλεία ακριβείας αναλόγως την περίσταση για τον εντοπισμό ευπαθών σημείων, ώστε να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες εργασίες επίλυσής τους.