Συχνές ερωτήσεις

ΑΦΡΟΜΠΕΤΟ

Τι είναι αφρομπετό;
Το αφρομπετόν είναι ένα χαμηλού βάρους προϊόν που δημιουργείται από την ανάμιξη ενυδατωμένου τσιμέντου και αφρού υψηλής αντοχής. Στη μονάδα ανάμιξης γίνεται η πρόσμιξη ποσότητας νερού και τσιμέντου (0,5-0,6 Kg νερού ανά Kg τσιμέντου ανάλογα την εφαρμογή και την θερμοκρασία περιβάλλοντος) και στη συνέχεια προστίθεται κατάλληλη ποσότητα αφρού. Το κυψελωτό σκυρόδεμα ή αφρομπετόν παράγεται στον χώρο του εργοταξίου από την ιδιόκτητη αυτοκινούμενη μονάδα μας και από ειδικευμένο συνεργείο. Η Μηχανή Παραγωγής Αφρώδους σκυροδέματος ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς ( !!!, V ) της οδηγίας 98/37/ ΕΚ ( ΦΕΚ, 160/9/93 ) Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση C E. Όπως ορίζεται από την οδηγία του συμβουλίου της Ε.Ε.
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img